logo comes
Powrót

Ofertageometria

G-CAR 4.0

 • COMES G-Car 4.0 jest komputerowym przyrządem CCD do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc do 3,5t. Urządzenie umożliwia pomiar samochodów osobowych oraz samochodów dostawczych.
  Urządzenie posiada 4 głowice pomiarowe: 2 głowice aktywne oraz 2 głowice pasywne. Głowice aktywne wykorzystują technologię pomiarową opartą m.in. na 4 kamerach CCD. Komunikacja głowic z w komputerem oraz zasilanie głowic odbywa się bezprzewodowo.
  COMES G-Car 4.0 jest urządzeniem wykonującym pomiary względem geometrycznej osi jazdy pojazdu.
  Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia G-Car 4.0 do wersji G-Car 8.0.
  Urządzenie posiada certyfikat dopuszczający do stosowania na Stacjach Kontroli Pojazdów.
  COMES G-Car 4.0 jest urządzeniem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Polsce.

  • Kompletne, komputerowe urządzenie CCD do pomiarów geometrii kół i osi pojazdów o dmc do 3,5t.
  • Głowice pomiarowe wyposażone m.in. w elektroniczne dwuosiowe inklinometry do pomiarów kątów pionowych oraz wysokiej rozdzielczości czujniki/kamery CCD do pomiarów kątów poziomych pojazdu.
  • Akumulatorowe (bezprzewodowe) zasilanie zespołów pomiarowych.
  • Bezprzewodowa komunikacja radiowa między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.
  • Uchwyty kół umożliwiające montaż na obręczach o zakresie średnic od 11’” do 25”.
  • Intuicyjny program pomiarowy na PC, prowadzący obsługującego krok po kroku oraz:
   • wyświetlający na ekranach cały proces pomiarów i regulacji, przedstawiający parametry mierzone w czasie rzeczywistym, tworzący raporty pomiarowe oraz pozwalający na archiwizację wyników pomiarów,
   • przedstawiający wyniki w sposób tabelaryczny oraz graficzny, obrazujący w czytelny sposób ustawienie kół i osi pojazdu,
   • generujący protokół pomiarowy, który zawiera dane klienta i pojazdu, dane fabryczne, jak również dane przed i po regulacji,
   • posiadający – do wyboru – 3 tryby pracy, umożliwiające optymalizację czasu pracy i skonfigurowanie czynności pomiarowych pod potrzeby obsługującego,
   • posiadający funkcję regulacji zbieżności przy skręconych i przy odciążonych (uniesionych) kołach,
   • posiadający obszerną bazę danych zgodną z danymi Auto-Data.
  • Kompensacja bicia kół odbywa się poprzez obrót uniesionych kół.
  • Duża praktyczność urządzenia poprzez możliwość zastosowania przenośnego komputera typu laptop, który zapewnia wizualizację wyników pomiarów w każdym dowolnym miejscu w okolicy badanego pojazdu.
  • Mobilna szafkę umożliwiająca łatwe przemieszczanie urządzenia.
  • Głowice pomiarowy posiadające ergonomiczny uchwyt, ułatwiający montaż i przenoszenie.
  • Możliwość pomiarów pojazdów o rozstawie osi do 5 metrów.
  • Możliwość zastosowania nadstawki na monitor.
  • Możliwość użytkowania urządzenia zarówno na stanowisku kanałowym jak i podnośniku diagnostycznym, w warsztacie lub Stacji Kontroli Pojazdów.

  Urządzenie G-Car 4.0 posiada takie same możliwości pomiarowe jak G-Car 8.0. Różnica polega na tym, że w przypadku G-Car 8.0 pomiar wszystkich parametrów mierzonych odbywa się jednocześnie, natomiast dla G-Car 4.0 najpierw odbywa się pomiar i regulacja osi tylnej, a dopiero potem pomiar i regulacja osi przedniej.  Dodatkowo czas pomiaru dla wersji G-Car 8.0 jest krótszy niż dla G-Car 4.0.

  Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia G-Car 4.0 do wersji G-Car 8.0, co jest bardzo praktycznym, a jednocześnie unikatowym rozwiązaniem.  

  COMES G-Car 8.0 jest urządzeniem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Polsce.

  Urządzenie posiada certyfikat ITS (nr Z15/028/17), potwierdzający możliwość stosowania urządzenia na SKP.  

  Urządzenie G-Car 4.0 umożliwia pomiar następujących parametrów:

  • zbieżność całkowita
  • zbieżność indywidualna kół
  • różnica zbieżności
  • kąt pochylenia kół
  • różnica kąta pochylenia kół
  • kąt pochylenia osi zwrotnicy kół osi przedniej
  • kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy kół osi przedniej
  • różnica kątów skrętu kół osi przedniej
  • maksymalny kąt skrętu kół osi przedniej
  • odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii / śladowość kół
  • wzdłużne przesunięcie kół osi przedniej i tylnej
  • boczne przesunięcie kół dla strony lewej i prawej
  • nierównoległość osi / różnica rozstawu osi pojazdu
 • Wyposażenie urządzenia COMES G-Car 8.0 *Ilość
  Głowice pomiarowe bezprzewodowe aktywne2
  Głowice pomiarowe bezprzewodowe pasywne2
  Moduł sterujący (do współpracy głowic z PC)1
  Uchwyty mocujące głowice na obręczach kół zakres 11”-25"4
  Blokada kierownicy1
  Blokada pedału hamulca1
  Obrotnice2
  Płyty rozprężna pod koła tylne2
  Szafka jezdna1
  oprogramowania na PC1
  Instrukcja obsługi1
  Laptop / zestaw PC1 kpl
  Nadstawka na monitor1

  * Wyposażenie zależne od kompletacji / zamówienia

 • Podstawowe zakresy pomiarowe

  ParametrZakres pomiarowy
  Zbieżność całkowita ±30°
  Zbieżność indywidualna kół±15°
  Kąt pochylenia koła±30°
  Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy±30°
  Kąt pochylenia osi zwrotnicy±30°
  Odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii±15°
  Wzdłużne przesunięcie kół (oś przednia / oś tylna)±15°
  Nierównoległość osi ±30°

  Zakres stosowania przyrządu

  • Rozstaw kół badanych pojazdów                           1000 – 2500 mm
  • Rozstaw osi badanych pojazdów                            1000 – 4700 mm
  • Średnica obręczy kół badanych pojazdów        od 11” do 25”
  • Dopuszczalny nacisk koła na obrotnicę              10 kN